Công ty Cổ phần Hiền Tỷ - Trung tâm kinh doanh Điện máy Vũng Tàu - http://www.hientyvietnam.com

Tin tức

Quy trình vận hành và xử lý sự cố máy nén khí

 

Chi tiết:

Cách chọn máy phát điện cho gia đình

Chi tiết:

Sử dụng máy phát điện an toàn

Chi tiết:

Chọn máy phát điện theo tiêu chuẩn

Chi tiết:

Máy phát điện của Nhật đã qua sử dụng

Máy đã qua sử dụng:
1/ Máy phát điện có thùng cách âm của Nhật công suất 20KVA: giá từ 50 - 150 triệu đồng
2/
Máy phát điện có thùng cách âm của Nhật công suất 50KVA: giá từ 60 - 250 triệu đồng
3/
Máy phát điện có thùng cách âm của Nhật công suất 75KVA: giá từ  90 - 320 triệu đồng
4/
Máy phát điện có thùng cách âm của Nhật công suất 100KVA: giá từ 120 - 350triệu đồng
5/ Máy nén khí Airman, Denyo công suất từ 125 CFM - 1500 CFM:

Chi tiết: