Công ty Cổ phần Hiền Tỷ - Trung tâm kinh doanh Điện máy Vũng Tàu - http://www.hientyvietnam.com

Thông tin chi tiết như sau:


CHI NHÁNH:


354 Lê Hồng Phong, Phường 3, TP Vũng Tàu
ĐT: 0254.3541316 - FAX: 0254.3585552


XƯỞNG:

53/30 Lê Hồng Phong, Phường 7, TP Vũng Tàu
ĐT: 0254.3540266 - 0254.6250250


Home Print Top Back