•  0254.3859 791/.3541 361
  •  091315 9999 (Ms Mai)
  •  hienty276@gmail.com

MÔ TƠ KÉO GA (ACTUATOR)


MÔ TƠ KÉO GA dùng để kéo bơm dầu cao áp điều khiển máy chạy nhanh chậm, nó được điều khiển bằng mạch ga 5111. Chú ý khi lắp phải đúng kỷ thuật, nếu ko thì tải yếu và cướp ga vượt tốc rất nguy hiểm !!!


Đăng ký thông tin