•  0254.3859 791/.3541 361
  •  091315 9999 (Ms Mai)
  •  hienty276@gmail.com

THƯ GIẢN


 CHẾT VÌ EM
( Bài thơ vui )

Kiểu này sẽ chết vì em
Bởi là tiếng sáo gợi thèm hồn quê
Rồi thì… xúc cảm… đam mê
Gợi ý anh về… mà tắm ao sen…

Gần bùn sao chẳng lấm đen
Lại còn trắng nõn , tỏa men hương nồng
Hoa trinh bung nở từ trong
Múi dầy cứ mộng mòng mong vậy à !

Thôi rồi, yêu trộm chết cha…
Men tình, đã ngấm, say ngà duyên em
Ôi trời, khát nước thấy kem
Kiểu này đến chết… vì thèm mà thôi !

24/10/2015- Nắng Mai
CS: 20/03/2018


Đăng ký thông tin