•  0254.3859 791/.3541 361
  •  091315 9999 (Ms Mai)
  •  hienty276@gmail.com

GIẢI NHIỆT KHÍ NÉN TUỘC BÔ VÀ NHỚT MÁY SẺ " ÍT HAO DẦU "


Động cơ khi tải cao quá sẻ nóng vì giải nhiệt không đủ nên rất hao dầu, vì vậy máy nào có két giải nhiệt khí nén tuộc bô và giải nhiệt nhớt máy riêng thì rất tốt. Có hai cái lợi : 1/ là tăng công suất của máy lên 15%, 2/ là máy không nóng sẻ ít hao dầu và bền hơn rất nhiều.Đăng ký thông tin