Công ty Cổ phần Hiền Tỷ - Trung tâm kinh doanh Điện máy Vũng Tàu - http://www.hientyvietnam.com

Nhân viên kỹ thuật


Tốt nghiệp trung cấp các ngành nghề đào tạo: cơ khí, chế tạo máy, ....
Vui lòng liên hệ số điện thoại: 0643.859 791

Home Print Top Back