•  0254.3859 791
  •  091315 9999 (Ms Mai)
  •  hienty276@gmail.com

MẠCH GA ĐIỆN CUMINS


MẠCH GA ĐIỆN CUMINS chuyên sử dụng cho máy PĐ cumin để điều khiển động cơ nổ giống như mạch 5111.
" ĐẶC BIỆT CHẠY GA ĐIỆN SỂ TIẾT KIỆM ĐƯỢC RẤT NHIỀU DẦU SO VỚI GA CƠ "


Đăng ký thông tin