•  0254.3859 791
  •  091315 9999 (Ms Mai)
  •  hienty276@gmail.com

Ổ GA ĐIỆN (ACTUATOR)


MÔ TƠ KÉO GA dùng để kéo bơm dầu cao áp điều khiển máy chạy nhanh chậm, nó được điều khiển bằng mạch ga 5111. Chú ý khi lắp phải đúng kỷ thuật, nếu ko thì tải yếu và cướp ga vượt tốc rất nguy hiểm !!!


Đăng ký thông tin