•  0254.3859 791
  •  091315 9999 (Ms Mai)
  •  hienty276@gmail.com

MẠCH KÍCH TỪ THƯỜNG


MẠCH KÍCH TỪ dùng để kích điện vào ruột đầu phát điện (Dynamo) phát ra điện và tự động ổn định điện áp theo mong muốn


Đăng ký thông tin