•  0254.3859 791
  •  091315 9999 (Ms Mai)
  •  hienty276@gmail.com

MẠCH KÍCH TỪ SX440


MẠCH KÍCH TỪ SX440 là loại mạch thông dụng cho các loại máy kích từ bằng ruột con ( chạy đi ốt ) mạch này ổn định và có độ bền cao, chức năng cũng tương tự như mạch kích từ trên.


Đăng ký thông tin