•  0254.3859 791
  •  091315 9999 (Ms Mai)
  •  hienty276@gmail.com

MẠCH KÍCH TỪ DENYO


MẠCH KÍCH TỪ DENYO dùng cho các loại máy kích từ bằng chổi than, nó hoạt động cũng như các mạch trên


Đăng ký thông tin