•  0254.3859 791
  •  091315 9999 (Ms Mai)
  •  hienty276@gmail.com

MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN MPĐ


MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN MPĐ là trung tâm điều khiển hoạt động của máy phát điện, nó kiểm soát tất cả mọi hoạt động của máy, tự động STOP khi xẩy ra mọi sự cố đã lập trình. Là việc rất cần thiết phải lắp đặt, nếu bạn không muốn máy bị hư hỏng nặng. Chú ý khi lắp đặt phải chọn nơi có chuyên môn tốt và uy tín mới đảm bảo được. Và hảy nhớ là: phải tét thử các sự cố xem máy có stop được ko !!!


Đăng ký thông tin