•  0254.3859 791
  •  091315 9999 (Ms Mai)
  •  hienty276@gmail.com

MÁY THỬ TẢI BẰNG ĐIỆN TRỞ


MÁY THỬ TẢI BẰNG ĐIỆN TRỞ CỦA CTY CP HIỀN TỶ:  Được thiết kế tải được 1.000A trên 01 pha, 380v đến 480v , có ưu việt là nhanh chống gọn nhẹ, thử tải từ 40A đến... 1000A/ 1pha . Giải nhiệt bằng quạt gió, không giải nhiệt bằng nước rườm rà.


Đăng ký thông tin