•  0254.3859 791
  •  091315 9999 (Ms Mai)
  •  hienty276@gmail.com

MÁY NÉN KHÍ ÁP SUẤT CAO


MÁY NÉN KHÍ ÁP SUẤT CAO CỦA CTY CP HIỀN TỶ CÓ CÁC LOẠI : Từ 32bar đến 400bar, CHAY ĐIỆN VÀ DẦU DIESL sử dụng cho các yêu cầu thử tải thiết bị, khởi động các loại máy chạy bằng hơi, chạy tời trên tàu biển và lặn sâu thăm dò sửa chửa dưới biển.


Đăng ký thông tin