•  0254.3859 791
  •  091315 9999 (Ms Mai)
  •  hienty276@gmail.com

CTY KHẢO SÁT ĐỊA VẬT LÝ PTSC CGGV


CÔNG TY HIỀN TỶ Cung cấp máy phát điện 750kva 690v tần số 60hz chạy trên tàu AMADENS hoạt động từng đợt 15 ngày đến 25 ngày. máy chạy ổn định liên tục ngày đêm 24/24.


Đăng ký thông tin