•  0254.3859 791
  •  091315 9999 (Ms Mai)
  •  hienty276@gmail.com

CÔNG TY DẦU KHÍ VIETSOVPETRO


HIỀN TỶ cung cấp máy phát điện và nén khí từ 390 đến 850CFM, PĐ từ 300 đến 750kva, để bảo dưỡng dàn khoan ngoài khơi, vận hành liên tục an toàn mọi thời tiết.


Đăng ký thông tin