•  0254.3859 791
  •  091315 9999 (Ms Mai)
  •  hienty276@gmail.com

LỌC DẦU DUNG QUẤT


CÔNG TY HIỀN TỶ Cung cấp máy phát điện 25kva - 550kva, máy nén khí 650Cfm - 850Cfm. Sử dụng một năm trên công trường vẩn chạy tốt, đảm bảo đúng tiến độ thi công.


Đăng ký thông tin