•  0254.3859 791
  •  091315 9999 (Ms Mai)
  •  hienty276@gmail.com

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ


HIỀN TỶ cung cấp máy phát điện từ 250 đến 300kva, để phục vụ lặn sâu ở biển và bảo dưỡng dàn khoan ngoài khơi, vận hành liên tục an toàn mọi thời tiết.Đăng ký thông tin