•  0254.3859 791
  •  091315 9999 (Ms Mai)
  •  hienty276@gmail.com

NHÀ MÁY LỌC DẦU LONG SƠN


CÔNG TY HIỀN TỶ Cung cấp máy MÁY NÉN KHÍ  công suất 900-1100-1300-1600 cfm, áp suất 15/21 bar

DỰ ÁN NHÀ MÁY LỌC DẦU LONG SƠN 

BƠM KHÍ VÀO  BỒN : 4 CÁI BỒN , SÂU DƯỚI LÒNG ĐẤT 200 MÉT , 1 TRIỆU KHỐI, MÁY HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC 24/24

-         

-          
Đăng ký thông tin