•  0254.3859 791
  •  091315 9999 (Ms Mai)
  •  hienty276@gmail.com

HIỂU BIẾT KỸ THUẬT CẦN THIẾT VỀ MÁY PHÁT ĐIỆN


CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT VÀ CHỌN DÂY TẢI CHO MÁY PHÁT ĐIỆN
Công suất của MPĐ được tính theo công thức sau:
(√3 x U x  I x Cosφ)
(√3(1,73) x U(…v)  x I(…kva x 0.8)  x Cosφ(0,8) )
 
I. Cách  Chọn công suất cho Máy 03 Pha:
  -  Đo thực tế:  Lần lượt đo các pha đang sử dụng:
+ Pha 01 : 100A
+ Pha 02 : 105A
+ Pha 03 : 110A

* Chọn Pha cao nhất 110A để tính toán
-    Chọn công suất để lấy máy phát điện: 110A x (1.3) dòng khởi động x 3(3 pha) x 220V x1/1000 = 94,38 KVA ta lấy máy 100kva là đủ.
* Chọn máy 100KVA.

II.    Cách tính Ampe cho máy 03 Pha:
  Trường hợp công suất của máy là: 100KVA:
  100KVA = 80kw = 80.000W (√3(1,73) x U(380v)  I(100k)  x Cosφ(0,8) )
>> Căn 3= I(80000) : (1.73 x. 380Vx 0.8)
*  I = 80000:(1.73x 380x08) = 152 A/1pha
  (Tương đương: 1,5 lần công suất của máy phát điện 380v)
* Máy 100KVA mỗi Pha là 152A.
III. Cách chọn dây:
100kva ≈ 80 kw x 1.9 = 152 / 2.5 hoặc 1.5 ( tùy khoảng cách chổ đấu nối đến Máy phát)
        = 152A/  2.5 = 61 mm / mỗi Pha hoặc chia cho 1,5 dây dài
Dây dương tính ;  61mm2/2 = 35.5 mm2
IV.  Chọn công suất cho Máy 01 pha:
  Đo Ampe 50A -à Chọn máy 50A x 1.3 ( Dòng khởi động) x 220V x 1/1000 = 14.3kva
  * Chọn máy 15kva
V. Tính Ample cho máy 1 Pha:    (KVA x 4.5 = A)
  Trong trường hợp công suất máy là 15kva: ( 15kva ≈ 12kw)
P(kva) = U x I x Cosφ à  I = P : U x Cosφ = 120000w : ( 220 x 0.8) = 68A
  ***** CHỌN DÂY
15kva ≈ 12kw x 1,9 = 22.8 / ( Chia cho1,5 hay 2,5 Từ 50m - 150m ) tùy khoảng cách nối dây dài hay ngắn, Vdụ nối dây ngắn  22.8 : 2,5 = 9,12 mm2 ta chọn dây 10mm2/sợi . Đây là cách tính cho dây đồng tải 01 pha còn nếu  tải 03 pha thì phải lấy kết quả trên x 0.8, còn nếu dây nhôm thì lấy kết quả trên chia cho : 2 = số... dây tải ta cần.
Cách tính tương đối đơn giản như trên để các bạn tham khảo mua và đấu nối máy phát điện, chúc các bạn thành công.

* CÁCH TÍNH ĐIỆN THẾ MỘT PHA CHO MÁY 03 PHA LÀ :
Cách tính đơn giản, tuy không chính xác, nhưng dể hiểu là: ( V 3pha : 1,71 = V 1pha ) lấy số VOL của 3 pha chia cho : 1,71
VÍ DỤ:  380v :1.71= 222v /  440v :1.71 = 257v /  480v :1.71 = 280v 
Ta quy tròn số lẻ lại ĐIỆN MỘT PHA (Một dây nóng với dây mát) sẻ là : Điện 3 pha 380v = 220v / 440v = 260v / 480v = 280v .

 

Đăng ký thông tin