•  0254.3859 791
  •  091315 9999 (Ms Mai)
  •  hienty276@gmail.com

MÁY PĐ NÀO CHẠY BẰNG GA ĐIỆN, GIẢI NHIỆT KHÍ NÉN TUỘC BÔ VÀ NHỚT MÁY SẺ ÍT HAO NHIÊN LIỆU


Động cơ khi tải cao quá, sẻ nóng vì giải nhiệt không đủ nên rất hao dầu, vì vậy máy nào CHẠY GA ĐIỆN, có két giải nhiệt khí nén tuộc bô và giải nhiệt nhớt máy bên ngoài thì rất tốt. Có hai cái lợi : 1/ là tăng công suất của máy lên 15% - 20%, 2/ là máy không nóng sẻ ít hao dầu từ 10% - 20% và bền hơn rất nhiều. Bí quyết kỷ thuật tiết kiệm, chúc các bạn thành công.


Đăng ký thông tin